Atlas Notarissen, Hervé De Graef | Alec Benijts | <br>Jan Van Ermengem | Philippe Colson | <br>Jef Van Ermengem

 

Atlas Notarissen

Hervé De Graef | Alec Benijts |
Jan Van Ermengem | Philippe Colson |
Jef Van Ermengem

Deze gegevens kunnen aan derden worden meegedeeld, en in het bijzonder:

  • aan de wettelijk gemachtigde partners zoals de overheidsdiensten en de notariële instellingen voor de bewaring van de elektronische registratiegegevens en de inschrijving van uw gegevens in de centrale registers van het notariaat (bv. register van huwelijksovereenkomsten, register van testamenten, register van lastgevingsovereenkomsten, register van verklaringen betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon),
  • aan de andere notarissen die tussenkomen in de akte,
  • aan de betrokken banken.

Deze gegevens moeten aan voormelde derden worden meegedeeld opdat de notaris uw dossier juist kan behandelen.

 

De gegevens over gebouwen en gronden worden opgenomen in een databank van het notariaat die gebruikt wordt om statistieken te maken en de notarissen toe te laten de waarde te schatten van de goederen in het kader van hun activiteiten.

 

Je hebt een recht van toegang en verbetering van uw gegevens, alsook een recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens (behalve wanneer dit gebruik noodzakelijk is krachtens de wet of op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent).

Indien je deze rechten wil uitoefenen, kan je je verzoek rechtstreeks aan je notaris richten.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .