Atlas Notarissen, Hervé De Graef | Alec Benijts | <br>Jan Van Ermengem | Philippe Colson | <br>Jef Van Ermengem

 

Atlas Notarissen

Hervé De Graef | Alec Benijts |
Jan Van Ermengem | Philippe Colson |
Jef Van Ermengem

De Notariële Zekerheid is een solidariteitsfonds opgericht in de vorm van een VZW

Zij heeft tot doel een vrijwillige tussenkomst te verlenen op basis van vastliggende criteria aan slachtoffers ter goede trouw van notarissen die in de uitoefening van hun ambt geldelijk in gebreke gebleven zijn.

De Notariële Zekerheid verleent ook hulp aan notarissen in moeilijkheden, mits voorlegging van bepaalde garanties.

Daarnaast biedt zij bijstand aan notariële instellingen, voor zover deze conform is aan haar sociaal doel, en ondersteunt zij de gevolgde strategie binnen het notariaat, in het kader van de preventie van schadegevallen.

 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .